Bloedvaten
Informatie over het coronavirus en wat dat betekent voor onze zorg vindt u op de pagina Coronavirus.


U bent door uw arts doorverwezen naar Keizer Kliniek met klachten in uw been of voet. Keizer Kliniek is hét centrum voor onderzoek en behandeling van vaatproblemen, zoals spataderen en etalagebenen. Bij Keizer Kliniek werken gecertificeerde vaatchirurgen en ervaren vaatonderzoekers. U bent bij ons snel aan de beurt. En als het nodig is, onderzoeken we u met meerdere specialisten tegelijk. Zo kunnen we snel de juiste diagnose stellen en snel starten met uw behandeling.
Slagaderen en aderen
We onderzoeken uw bloedvaten om te kijken of daar de oorzaak van uw klachten ligt. Uw bloedvaten bestaan uit slagaderen en aderen. Via de slagaderen stroomt bloed vanuit uw hart naar uw organen. Dit is bloed met veel zuurstof. Via de aderen stroomt bloed met weinig zuurstof weer terug naar uw hart.
Klachten door problemen in de slagaderen
In de wand van de slagaderen kan zich vet afzetten. Dit kan leiden tot vernauwing of zelfs afsluiting van de slagaderen. We noemen dit artherosclerose. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld tijdens het lopen kramp krijgen in uw been of bil. Door even stil te staan, trekt de kramp weer weg. Vaak gaan mensen ‘toevallig’ even stilstaan voor een etalage om de kramp te laten zakken. Daarom noemen we dit ook wel ‘etalagebenen’.
Ook ’s nachts in bed kan kramp optreden. Het been laten hangen helpt dan vaak. Door de verminderde doorbloeding kan uw been of voet ook koud aanvoelen of bleek verkleuren. En wondjes kunnen slecht genezen. Dit komt vaak voor bij suikerziekte.
Ten slotte kunnen ook gevoelszenuwen beschadigen als ze door een slechte bloedtoevoer te weinig zuurstof krijgen. U voelt uw benen dan tintelen.
Klachten door problemen in de aderen
In de aderen zorgen kleppen ervoor dat vocht niet weer terug kan stromen. Als deze kleppen niet goed werken, kan dat verschillende klachten veroorzaken. Zo kan vocht (oedeem) in het been achterblijven, waardoor uw benen moe, loom of zwaar aanvoelen. Het vocht kan zich ook ophopen onderin de benen. U merkt dat aan gezwollen enkels en voeten. Slecht functionerende kleppen kunnen ’s nachts onrustige of tintelende benen (restless legs) tot gevolg hebben. Misschien is het net of er iets over de huid van uw benen kruipt, misschien heeft u moeite uw benen stil te houden.
Als het bloed vanuit de benen niet meer goed terugstroomt naar het hart, kunnen aderen ook uitrekken. Dit noemen we spataderen. Op de huid zijn dan vaak blauw-rode verkleuringen te zien of ontsierende dikke aderen.
Wat houdt deze behandeling in?
Met endoveneuze lasertherapie (EVLT) gaan we met een dunne laserdraad het bloedvat in. We maken hiervoor onder lokale verdoving een klein sneetje net onder de lies. Met de laserenergie branden we het bloedvat onder lokale verdoving dicht. We hoeven de ader niet te verwijderen, zoals dat vroeger met het strippen van spataders wel het geval was. Na zes weken is het resultaat zichtbaar. Dan kunnen we ook beslissen of een aanvullende behandeling wenselijk is, zoals het wegspuiten van kleine adertjes.
Wanneer passen we deze behandeling toe?
We passen deze behandeling toe bij grotere spataderen in het boven- en onderbeen. De spatader moet wel enigszins recht verlopen en niet te smal zijn.
Wat gebeurt er tijdens de behandeling zelf?
• We desinfecteren uw been en dekken dit af met doeken.
• De chirurg zoekt met behulp van echografie (duplexonderzoek) het bloedvat op dat behandeld moet worden.
• We maken net onder de lies via een klein sneetje een toegang tot het bloedvat en schuiven eerst een dunne draad in dit bloedvat. Daaroverheen schuiven we een katheter, dan halen we de draad weer weg     en  brengen we de laserdraad in via de katheter.
• U krijgt nog een aantal verdovingsprikjes langs de ader. Ook zorgen we voor koeling. Dit voorkomt dat u pijn krijgt tijdens de laserbehandeling.
• U krijgt een laserbril op om uw ogen te beschermen tegen het laserlicht.
• Door de laserbehandeling kunt u een vreemde smaak in de mond krijgen. Dit is normaal. U krijgt hiervoor een pepermuntje.
Voelt u toch nog pijn tijdens het laseren? Zeg dit dan tegen uw arts. U krijgt dan extra verdoving.
Na de laserbehandeling krijgt u een elastische kous om uw been.
Wat gebeurt er na de behandeling?
U mag direct na de behandeling naar huis. U mag in principe alles weer doen, zoals sporten, wandelen en fietsen. Heeft u nog pijn bij het sporten? Dan is het beter even rustig aan te doen.
U krijgt een recept mee voor pijnstilling. Deze pijnmedicatie mag u ophalen bij uw eigen apotheek. Soms treedt na de laserbehandeling nog pijn op, bijvoorbeeld door een bloeduitstorting. Dit verdwijnt meestal binnen drie tot vier dagen. Na ongeveer twee dagen kunt u een trekkend of tintelig gevoel krijgen op de plaats waar de spatader liep. Dit trekt na een tot twee weken weer weg.
De elastische kous moet u een week lang dag en nacht aanhouden. Als u het prettig vindt, mag u de kous daarna nog een tot drie weken alleen overdag dragen. Douchen met de elastische kous mag niet.
We raden u af de eerste vier weken na de behandeling met het geopereerde been in de felle zon te gaan zitten. Dit kan blijvende verkleuring van de huid veroorzaken.
Volledige genezing duurt vier tot zes weken. Na zes weken nodigen wij u uit voor een controle.
Bijwerkingen
• Na een laserbehandeling kan bloedverlies optreden. Dit kan tijdelijk blauwe plekken veroorzaken.
• Infecties aan de wondjes is zeldzaam. Treedt toch roodheid of pijn aan de wondjes op? Meld dit dan de arts.
• Soms treedt kortdurend verminderd of doof gevoel op in het behandelde been.
• Soms kunnen allergische reacties optreden op pleisters of desinfectiemiddel. Dit is bijvoorbeeld te merken aan roodheid, jeuk of vochtblaasjes. Deze allergische reacties zijn goed te behandelen met     medicijnen.
• De laser is erg warm. In heel zeldzame gevallen kan hierdoor een brandwond ontstaan.
• Heel zelden treedt een zenuwbeschadiging op. Dit is meestal tijdelijk.
Wat houdt de behandeling in?
Sclerotherapie en foam-sclerocompressietherapie lijken op elkaar. Bij sclerotherapie spuiten we een speciale vloeistof in de spatader. Bij foam-sclerocompressietherapie doen we dat ook, maar dan zit de vloeistof in een schuimige substantie (foam). De vloeistof zorgt ervoor dat de spatader verkleeft. Er kan dan geen bloed meer door de ader stromen. Na verloop van tijd verhardt en verschrompelt de ader. Deze is dan nauwelijks meer te zien.
Wanneer passen we deze behandeling toe?
We gebruiken beide therapieën bij kleinere spataderen in het boven- en onderbeen. We passen deze therapieën ook toe als aanvulling op een eerdere laserbehandeling. Een laserbehandeling is namelijk alleen geschikt voor grotere spataderen, niet voor kleinere spataderen die aan de oppervlakte liggen. Zo kunnen we met lasertherapie en deze therapieën de grote diepe én de kleine oppervlakkige spataderen behandelen. Samen met uw arts bespreekt welke spataderen met welke therapie behandeld kunnen worden.
Wat gebeurt er tijdens de behandeling zelf?
Bij sclerotherapie en foam-sclerocompressietherapie spuit de arts de speciale vloeistof in de spatader. Dit gebeurt zonder verdoving. De naaldjes zijn zo klein dat u nauwelijks pijn zult voelen. Na het inspuiten krijgt u een gaasje over de insteekopening. Deze zorgt samen met de een elastische kous voor een hoge druk op de ingespoten spatader. Hierdoor stroomt er geen bloed in de ader en kan de vloeistof goed inwerken.
Wat gebeurt er na de behandeling?
U krijgt direct een elastische kous om. Deze moet u drie dagen lang dag en nacht aanhouden. Daarna draagt u de kous nog vier dagen alleen overdag. Na 24 uur moet de kous eenmalig af om pleisters en gazen te verwijderen. Douchen met de kous is helaas niet toegestaan. Na de operatie vragen we u 20 minuten te lopen. Dit bevordert de genezing. Sowieso adviseren wij u regelmatig te lopen, ook als u pijn heeft. Door de ingreep raakt de ader geprikkeld. Hierdoor kunnen soms ontstekingsverschijnselen aan het been ontstaan. U kunt dit merken aan lichte koorts en een gevoelig been. Dit is een normale reactie van uw lichaam om de verschrompelde ader op te ruimen. Deze verschijnselen moeten na drie dagen afnemen. Om de pijn te verlichten, mag u tot zes keer per dag 500 milligram paracetamol innemen. Wilt u na de behandeling met uw been in de felle zon? Gebruik dan zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor. Anders kan een blijvende verkleuring (pigmentatie) optreden van de huid op de plaats waar geopereerd is. Afhankelijk van het werk dat u doet, kunt u één dag na de operatie weer aan het werk.
Volledige genezing duurt vier tot zes weken. Na zes weken komt u  op controle. We kijken dan naar het voorlopige resultaat en of nog verdere behandeling nodig is. U krijgt hierover een brief met datum en tijd. Het definitieve resultaat is na een half jaar bereikt.
Soms meerdere behandelingen nodig
We mogen per behandeling een beperkte hoeveelheid vloeistof inspuiten. Om alle spataderen te behandelen, is het soms nodig de behandeling vaker uit te voeren. Een dichtgespoten ader kan soms ook weer opengaan. Ook dan is opnieuw een behandeling nodig.
Bijwerkingen
• Een enkele keer kan de huid wat bruin kleuren. Het kan lang duren voor dit weer weggaat, maar de verkleuring is zelden blijvend.
• Soms komen migraine-achtige hoofdpijnen voor. Deze verdwijnen weer snel na de behandeling.
• Soms kunnen allergische reacties optreden. Dit is te merken aan roodheid, jeuk of vochtblaasjes. Deze allergische reacties zijn goed te behandelen met medicijnen.
Zijn bij u in het verleden defecten aan de hartspier vastgesteld, zoals een open verbinding tussen kamers of boezems? Dan kan dit een reden zijn om van foam-sclerosecompressietherapie af te zien.
Convolutectomie volgens Muller
Wat houdt deze behandeling in?
Met de convolutectomie volgens Muller maken we in het beloop van de spatader in de huid kleine sneetjes van een paar millimeter. Door die steekgaatjes verwijderen we de spatader. De sneetjes zijn zo klein dat ze niet gehecht hoeven te worden. Als de wondjes eenmaal genezen zijn, is er van de operatie meestal niets meer terug te zien. Cosmetisch is het resultaat dus erg goed.
Wanneer passen we deze behandeling toe?
We passen deze behandeling toe als een spatader te groot is om weggespoten te worden en te kronkelig is voor een laserbehandeling. De grote spatader in het onderbeen loopt van de binnenzijde van de enkel naar de knieplooi. Uit deze ader ontspringen veel zijtakken. Als deze zijtakken uitzetten, zijn op het been blauwe knobbels (spataderen) te zien. De ontsierende spataderen kunnen we behandelen met de methode van Muller.
Wat gebeurt er tijdens de behandeling zelf?
Met een echo-onderzoek (duplex) bepalen we waar de spatader precies loopt. Dat tekenen we af op het been. Dan vragen we u op de behandeltafel te gaan liggen. U krijgt een plaatselijke verdoving. Dit doen we door meerdere injecties rondom het bloedvat dat we daarnet afgetekend hebben. U blijft tijdens de ingreep volledig bij bewustzijn. Dan volgt de eigenlijke behandeling: via kleine sneetjes in de huid verwijderen we de spatader. De sneetjes plakken we daarna af met hechtpleister.

Wat gebeurt er na de behandeling?

 • U kunt na de behandeling direct naar huis.
 • Wij leggen na de behandeling een drukverband aan om uw geopereerde been. Na 24 uur mag u dit drukverband zelf verwijderen.
 • De hechtpleisters blijven een week zitten, daarna mag u deze ook zelf verwijderen. Vanaf de tweede dag na de behandeling mag u douchen.
 • Na de behandeling krijgt u een elastische kous aangemeten. Deze kous gaat u dragen als het drukverband verwijderd is. U draagt deze kous in ieder geval één week overdag. Als u het prettig vindt, mag u de kous langer overdag dragen.
 • Om de pijn te bestrijden mag u vier keer daags 2 pilletjes paracetamol (500 mg) innemen. Na de verdoving kan het been wat gevoelig worden. Dit is normaal en duurt ongeveer twee dagen. Het been kan tijdelijk beurs aanvoelen of wat blauw zijn.
 • Wilt u na de behandeling met uw been in de felle zon? Gebruik dan zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor. Anders kan een blijvende verkleuring (pigmentatie) optreden van de huid op de plaats waar geopereerd is.
 • Ongeveer zes weken na de behandeling krijgt u een telefonische of reguliere controleafspraak. Wij sturen u hiervoor een brief met de datum en tijd.
 • Wilt u weer aan het werk? Dit kan meestal weer een tot twee dagen na de operatie.
 • We adviseren u tien dagen niet te sporten, daarna kunt u dit geleidelijk weer oppakken.
 • U mag direct na de behandeling op vliegvakantie. We adviseren u wel om ook in het vliegtuig elk uur enkele minuten te lopen en de steunkousen aan te doen.
 • We raden u aan de eerste drie weken na de behandeling niet te zwemmen en niet naar de sauna te gaan.
 • Na vier tot zes weken bent u weer volledig genezen van de operatie.
Nog enkele belangrijke praktische tips
 • Gebruikt u bloedverdunners? Soms moet u voor de behandeling stoppen met uw bloedverdunner. Dit is afhankelijk van het soort bloedverdunner dat u gebruikt. Bespreek dit voor de operatie met uw behandelend arts of de trombosedienst.
 • U kunt naar de behandeling het beste gemakkelijk zittende kleding aantrekken.
 • Het is niet zeker of u na de behandeling zelf naar huis kunt rijden. Het is daarom verstandig begeleiding mee te nemen.
 • We verzoeken u op de dag van de behandeling geen bodylotion op het te opereren been te gebruiken. Dit bemoeilijkt het desinfecteren van het been voor de operatie.
Bijwerkingen
 • We opereren bloedvaten, er kunnen daarom bloedingen optreden. Dit veroorzaakt tijdelijk blauwe plekken. Dit duurt maar kort.
 • Infecties aan de wondjes zijn zeldzaam. Toch roodheid en pijn? Meld het ons.
 • Soms kan kortdurend het gevoel in het behandelde been wat minder zijn.
 • Soms kunnen allergische reacties optreden. Dit is te merken aan roodheid, jeuk of vochtblaasjes. Deze allergische reacties zijn goed te behandelen met medicijnen.
 • Heel zelden treedt een zenuwbeschadiging op. Dit is meestal tijdelijk.