Bekkenbodemklachten
Informatie over het coronavirus en wat dat betekent voor onze zorg vindt u op de pagina Coronavirus.
Bekkenbodem en darmen
Keizer Kliniek is gespecialiseerd in klachten die samenhangen met problemen van de bekkenbodem en darmen. Heeft u bijvoorbeeld last van ongewild urineverlies, pijn bij het plassen, obstipatie, seksuele problemen, pijn in de onderbuik, drukgevoel in het bekken, verzakking van de blaas, baarmoeder of endeldarm? Deze en andere klachten kunnen allemaal veroorzaakt worden door problemen in de bekkenbodem. De klachten kunnen een grote impact hebben op uw dagelijks leven. Wij weten wat dit betekent. U hoeft zich nergens voor te schamen.
Wat is de bekkenbodem?
De bekkenbodem bestaat uit een groep spieren en banden. Samen vormen ze de onderkant van de buikholte. Bij de vrouw heeft de bekkenbodem drie openingen. Door de eerste opening komt de plasbuis, door de tweede de vagina en door de derde de endeldarm. Bij de man zijn het er twee: voor de plasbuis en endeldarm. De bekkenbodem zou je kunnen zien als een soort hangmat voor de buikorganen. Een stevige bekkenbodem zorgt ervoor dat de buikorganen, zoals de blaas, endeldarm en baarmoeder, niet uitzakken. Aan de andere kant is voldoende ontspanning van de bekkenbodem nodig. Dit is belangrijk om goed te kunnen (uit)plassen en voor een goede stoelgang.
Klachten bij een te gespannen of te slappe bekkenbodem
Een te gespannen bekkenbodem kan bij de vrouw bijvoorbeeld voor problemen zorgen bij de geslachtsgemeenschap. Het vrijen lukt niet of doet pijn. Bij de man kan een te gespannen bekkenbodem de toevoer van bloed naar de penis belemmeren, waardoor erectiestoornissen optreden.
Een te slappe bekkenbodem kan zorgen voor ongewild urineverlies bij bijvoorbeeld hoesten, niezen, persen of tillen. Ook kan urineverlies optreden tijdens het vrijen of kan het moeilijk zijn om een orgasme te bereiken. Een bekkenbodem die niet goed functioneert, kan de oorzaak zijn van veel verschillende klachten.
Andere klachten van blaas, darmen en anus
Keizer Kliniek onderzoekt en behandelt ook andere klachten die samenhangen met de blaas, darmen of anus.
Ongewild verlies ontlasting of urine
Ongewild verlies van ontlasting of urine noemen we incontinentie. Bijvoorbeeld windjes laten zonder dat je het tegen kunt houden. Of dunne ontlasting of je plas niet op kunnen houden. Dit komt veel voor, zeker bij ouderen. Het gaat vaak gepaard met gevoelens van schaamte. Mensen durven hierdoor soms niet mee te doen aan het sociale leven.
Moeizame ontlasting (obstipatie)
Als de ontlasting heel langzaam door de darmen beweegt, kan de stoelgang moeizaam verlopen. De ontlasting is dan vaak hard. Sommige mensen kunnen maar drie keer per week of nog minder naar het toilet voor de ontlasting. Vaak doet dit dan ook pijn. Ook kunnen hierdoor andere klachten optreden, zoals buikpijn, slechte eetlust en misselijkheid.
Vaak of moeizaam plassen
Oudere mannen hebben vaak moeite om te plassen. Ze plassen dan vaak met kleine hoeveelheden, moeten hiervoor ’s nachts uit bed, hebben een zwakke urinestraal en druppelen na. Dit wordt veroorzaakt door een vergrote prostaat die de plasbuis gedeeltelijk dichtdrukt. De urine kan er daardoor niet meer gemakkelijk doorheen. Een vergrote prostaat is vaak goedaardig en behandeling is niet altijd nodig. Het is wel goed om te onderzoeken of er bijvoorbeeld geen sprake is van prostaatkanker.
Pijn bij het plassen
Een ontsteking van de blaas kan een pijn of een branderig gevoel veroorzaken bij het plassen. Bij mannen kan ook een ontstoken prostaat deze klachten geven. Als de ontsteking door een infectie met bacteriën wordt veroorzaakt, is meestal een behandeling met antibiotica nodig.
Anale klachten
Veel mensen hebben problemen of aandoeningen in de anale regio. De meest voorkomende aandoeningen zijn aambeien, huidscheurtjes of -kloofjes (fissuren), fistels en wratten. Het gevolg kan bijvoorbeeld zijn: pijn, jeuk, bloed- of slijmverlies bij de ontlasting of afscheiding rond de anus. Ook andere aandoeningen kunnen anale klachten geven, al komen deze minder vaak voor. Denk bijvoorbeeld aan de ziekte van Crohn, poliepen, gezwellen en bekkenbodemproblemen.
Verwijzing huisarts    
Voor een consult bij een van onze specialisten op het gebied van bekkenbodem-, darm- en blaasproblemen heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Op basis van de gegevens op dit aanmeldformulier weten wij of u door één of meer medisch specialisten onderzocht moet worden. Als meerdere medisch specialisten nodig zijn, krijgt u eerst een intakegesprek en bespreken we samen met u het zorgtraject dat u doorloopt. U ontvangt van ons een schriftelijke uitnodiging voor een intakegesprek, consult of onderzoek.
Meerdere specialisten tegelijkertijd
Bekkenbodemproblemen hebben vaak meerdere oorzaken, de symptomen kunnen heel divers zijn. De meerwaarde van Keizer Kliniek is de multidisciplinaire aanpak. Medisch specialisten uit verschillende vakgebieden werken samen en beoordelen samen uw probleem. Zo beoordelen een gastro-enteroloog en chirurg vaak samen een anale klacht of ongewild verlies van ontlasting. Een gynaecoloog en uroloog buigen zich vaak samen over het probleem van ongewild urineverlies. Het kan dus heel goed zijn dat u onderzocht wordt door twee specialisten tegelijkertijd. Een speciale casemanager zorgt ervoor dat binnen deze multidisciplinaire samenwerking alle diagnostiek en zorg naadloos op elkaar aansluit.
Keizer Kliniek levert maatwerk. Afhankelijk van de diagnose bespreken we samen met u welke behandeling voor u het beste is. Natuurlijk volgen we de landelijke richtlijnen. Als we voorzien dat u na het onderzoek of de behandeling niet zelfstandig naar huis kunt rijden, zeggen we dit van tevoren. Wij adviseren u dan iemand mee te nemen als begeleider.