1. Waarom er meer aandacht is voor corona dan voor griep?

Vorig jaar tijdens het ‘gewone’ griepseizoen werden in Nederland 400.000 mensen ziek en overleden er bijna 3.000 mensen. Waarom is er dan zoveel aandacht voor het coronavirus?

Het coronavirus is nieuw en dat betekent dat nog niemand er weerstand tegen heeft. De kans dat meer mensen ziek worden dan tijdens een ‘gewoon’ griepseizoen is daardoor groter. Ook zorgpersoneel in ziekenhuizen en gespecialiseerde klinieken zoals Keizer Kliniek kunnen ziek worden. Twee jaar geleden was er bijvoorbeeld ook een griepgolf. Toen moesten sommige zorginstellingen operaties afzeggen omdat veel zorgpersoneel ziek was en niet kon werken. Het is dus niet zozeer de angst dat mensen er aan dood kunnen gaan, maar vooral dat veel mensen tegelijkertijd ziek kunnen worden.

De maatregelen zijn erop gericht dat mensen minder contact met elkaar hebben en dat mensen met klachten thuis blijven. Als de verspreiding langzamer gaat, zijn er minder mensen tegelijkertijd ziek. De zorg voor patiënten kan hierdoor de komende tijd beter gewaarborgd blijven.

2. Waarom kunnen mijn behandelingen bij Keizer Kliniek doorgaan?

Keizer Kliniek biedt zorg in een kleinschalige setting. In geen enkele kliniek van Keizer Kliniek is er sprake van grote gezelschappen. Alle hygiënische maatregelen die aan zorgprofessionals worden opgelegd dan wel geadviseerd om henzelf en u veilig te behandelen, leven wij uiteraard na. Wij zijn als kliniek verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg die geleverd kan worden door klinieken om zo ook de andere zorginstellingen te ontlasten die vooral hun capaciteit inrichten om patiënten besmet met het coronavirus te behandelen.

Zorginstellingen hebben veel aandacht voor de behandeling van patiënten besmet met het coronavirus, waardoor reguliere patiëntenzorg minder goed mogelijk is. We zijn nog lang niet van het coronavirus af, dus is het van groot belang dat de overige zorg snel wordt hervat. Keizer Kliniek blijft in deze periode de reguliere zorg bieden zoals u dat van ons bent gewend. Uw huisarts kan blijven doorverwijzen.

U kunt hierover meer lezen via: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2329762-we-zijn-nog-lang-niet-van-corona-af-dus-stop-met-gijzeling-overige-zorg.html

3. Gaat mijn coloscopie naar aanleiding van het bevolkingsonderzoek darmkanker door?

Ja, u kunt gewoon bij Keizer Kliniek terecht voor darmonderzoeken.

4. Wanneer kan ik als patiënt of bezoeker niet naar Keizer Kliniek komen?

Wij vragen iedereen thuis te blijven bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts (meer dan 38℃). Wij vragen u telefonisch contact met Keizer Kliniek op te nemen om uw afspraak te verzetten indien u één van deze klachten heeft.

5. Welke maatregelen neemt Keizer Kliniek?

 • Keizer Kliniek verzoekt patiënten of bezoekers die mogelijk besmet te zijn met het coronavirus niet naar de kliniek te komen. Tijdens uw bezoek stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen vindt u onderaan deze pagina.
 • Keizer Kliniek verzoekt u maximaal één begeleider mee te nemen.
 • Het nieuwe, dringende overheidsadvies, om mondkapjes in openbare ruimten te dragen, neemt Keizer Kliniek over: we verzoeken u om een mondkapje te dragen bij een bezoek aan Keizer Kliniek.
 • Medewerkers van Keizer Kliniek zijn geïnstrueerd geen handen te schudden om het risico op overdracht tot een minimum te beperken.
 • Medewerkers van Keizer Kliniek die niet direct betrokken zijn bij het primaire zorgproces, zullen geen toegang hebben tot de kliniek.

6. Deze vragen worden voorafgaande uw afspraak bij u uitgevraagd.

 1. Heeft u in de afgelopen 14 dagen koorts gehad (>38.0°C), last van hoesten, een zere keel, diarree en/of kortademigheid?
 2. Heeft u de afgelopen 14 dagen contact gehad met iemand met koorts (>38.0°C) (of koortsig gevoel aangezien ouderen niet altijd koorts ontwikkelen) en ten minste één van de volgende verschijnselen:
  • Hoesten
  • Kortademigheid
 3. Heeft u contact gehad met iemand die een verdenking van of een bewezen corona (COVID-19) besmetting heeft?

Laatste bewerking: 20-10-2020 14:30